Coaching

Coaching kan bruges inden for alle livsområder. Det er en metode til at skabe klarhed, blive bevidst og turde åbne op til det, der er dig, så du kan udnytte dine potentialer og finde ro og balance.

Har du udfordringer, bekymringer eller på anden måde noget, der forhindrer dig i at være glad, kan coaching hjælpe. I min coaching er der især fokus på selvfølelse* og identitet som fundamentet for varig forandring. Ved coaching styrkes din intuition, intelligens, kreativitet og tro på dig selv, som skal til for at gøre dine drømme til virkelighed.

Med coaching kan vi bl.a. arbejde med

  • Livsglæde og livskvalitet
  • Formålet med dit liv – dine drømme og mål både privat og professionelt
  • Relationer af enhver art
  • Større grad af selvtillid og selvværd
  • Work life balance – værdier og prioriteringer
  • Stresshåndtering
  • Mere overskud i hverdagen
  • At være mere nærværende og leve i nuet
  • Livsstil – healthy mind in a healthy body

Lær at lytte til din indre stemme

Ved hjælp af menneskeindsigt, intuition og min faglige baggrund hjælper jeg dig til at se muligheder frem for barrierer. Jeg hjælper dig til at opleve større rummelighed i, kærlighed til og accept af livet og ikke mindst dig selv. Du vil få afdækket og udviklet dine mange sider af din identitet og dig som menneske. Når du lærer at lytte til din indre stemme og er tro mod dig selv, bliver du i stand til at gå ud af komfortzonen og skabe det liv, der er det rigtige for dig. Og du opnår en indre ro og balance, der gør dig i stand til langt bedre at kunne håndtere de udfordringer, livet giver dig.

Sådan foregår coaching

Helt konkret tager vi fat i de følelsesmæssige eller praktiske udfordringer, du har i din hverdag. Det kan dreje sig om præstationsangst, realisering af mål, manglende selvværd, frygten for at sige fra, usikkerhed eller konflikter i dine relationer. Du bliver klar på egne værdier, drømme og mål og udvikler dine kompetencer i forhold til at udnytte dine faglige og personlige potentialer. Du får frigjort energi til at blive mere nærværende og opleve personligt overskud til proaktivt at skabe det liv, der er værdigt, glædeligt og meningsfyldt for dig.

I en coaching session er det DIG, der er i centrum. Det er et fristed, hvor det er tilladt at lufte alle tanker og følelser. Med rummelighed og stor respekt for dig som menneske og individ faciliterer jeg hjælp til selvhjælp. Med udgangspunkt i hvor du er lige nu, fungerer jeg som katalysator, der igangsætter en proces og udvikling, så du lærer at mærke og få kontakt til dig selv, være loyal overfor dig selv og blive din egen personlige leder. Du har selv svarene; jeg støtter dig i at finde dem.

KontaktANETTE