Mindfulness

“Mindfulness er evnen til bevidst at rette sin opmærksomhed mod tilstande inde i en selv og uden for en selv på en ikke-dømmende og accepterende måde”
Sabrina Justesen Leoni

Nærvær i nuet

Mindfulness er en naturlig del af mit arbejde og personlige liv. Jeg bruger det selv dagligt og i forbindelse med klienter, når jeg skønner, at det er en hjælp til processen. Det er en fast del af gruppeprocesser med børn og unge samt ved stressramte.

Dybest set træner vi nærvær i nuet, og du kommer i kontakt med din krop, dine sanser, tanker og følelser. Du opnår en indefra kommende ro og balance, som gør dig i stand til at rumme dig selv og dine følelser. Og at mærke empati og kærlighed over for dig selv som det hele menneske, du er. Du får nemmere ved at rumme andre og deres følelser.

De positive effekter

Mindfulness har ved gentagen træning en positiv indflydelse på dit velbefindende. Blandt rigtig mange positive effekter kan bl.a. nævnes, at det giver en afslappet og koncentreret opmærksomhed, der styrker din evne til at kunne overskue ting. Det modvirker stress og virker samtidig stressreducerende, hvis du er stressramt.

I Power of Mindfulness tilbyder jeg sammen med mine kollegaer forløb i skoler, institutioner og virksomheder. Desuden tilbyder jeg mindfulnesss-sessions eller forløb i privat regi, holdundervisning eller lign. Se og udbyttet hos unge efter mindfulnessforløb som valgfag på Kokkedal Skole: Det har jeg fået ud af mindfulness

Se vores hjemmeside og facebookside. Læs på følgende link om de fantastiske resultater fra et 8 ugers forløb i en 6. klasse i Nordsjælland.

Rudersdal Avis: 6.C mere rolige efter mindfulness og Mindfulness skaber ro i folkeskolen

Frederiksborg Amtsavis: Coaches hjælper unge med stress  og Mindfulness gav ro i 6.C

Se og hør hvad eleverne sagde efter forløbet i denne film.

KontaktANETTE