Idégrundlag

Jeg arbejder ud fra følgende idegrundlag: De 3 B’er; Bevidsthed, Bevægelse, Balance. Forudsætningen, for at du kan skabe det liv, du gerne vil, er først og fremmest…

Bevidsthed

At du er bevidst om, hvordan du har det, hvad der er årsag hertil og hvordan du gerne vil leve dit liv. At du får selvindsigt og kan iagttage dig selv udefra og forholde dig til det, du oplever i og uden for dig selv – med bevidsthed.

Bevægelse

Næste skridt er bevægelse og handling; du skal på en rejse. Du lærer at acceptere og integrere de gode og mindre gode sider hos dig selv. Måske er der nogle gamle tanke- og handlemønstre, der skal ændres, så du bevæger dig i den retning, der er den rigtige for dig – hen mod balance.

Balance

Når du er i balance mærkes indre ro, selvværd og styrke. Og en generel tilfredshed på dine vigtige livsområder. Når du er i balance er du glad, energifyldt, motiveret og kan være den person, du gerne vil.

Coaching er en metode til at blive BEVIDST, skabe BEVÆGELSE og kommer i BALANCE

Gennem bevidsthed og målrettet bevægelse skaber du et værdigt, glædeligt og meningsfyldt liv; et liv i balance.

 

Be yourself; everyone else is already taken” -Oscar Wilde

Life is like riding a bicycle – in order to keep your balance, you must keep moving.” ―Albert Einstein